Dohányzási szolgáltatás

dohányzási szolgáltatás

Az Országgyűlés, tekintettel a magyar lakosság kedvezôtlen népegészségügyi mutatóira, annak érdekében, hogy a dohánytermékek fogyasztásának szabályozásával, illetôleg forgalmazásának részleges korlátozásával védelmet nyújtson a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylô személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, elôsegítve ezzel az egészséghez, valamint az egészséges környezethez fűzôdô alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét, figyelemmel azonban - az ellentétes érdekek megfelelô dohányzási szolgáltatás - a dohányzás fogyasztói szokásokkal összhangban álló lehetôségének biztosítására, a következô törvényt alkotja: 1.

ami csökkenti a dohányzás iránti vágyát Gratulálunk a dohányzás leállításához

A dohánytermékek fogyasztásának alapvetô szabályai 2. A dohányzásra kijelölt hely zárt légterű csak abban az esetben lehet, ha a megfelelô légcsere feltételei nyílászáró szerkezetekkel, vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítottak, és ott más, nemdohányzó személy benttartózkodása - a munkaköri feladatok ellátásán kívül, a munkavédelemrôl szóló A dohánytermékek fogyasztására, illetôleg forgalmazására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése 7.

po su jock leszokta a dohányzást

A munkavállalóknak, illetôleg a munkáltatóknak dohányzási szolgáltatás adott munkahelyet érintô dohányzási korlátozást, illetve a dohányzóhely munkavállalók részére történô kijelölésének kötelezettségét sértô magatartása dohányzási szolgáltatás alkalmazandó jogkövetkezményeket külön törvény szabályozza. Indokolt esetben a bírság mértéke korlátlanul enyhíthetô, illetôleg a felelôsségre vonás mellôzhetô. A jogsértô magatartás tanúsításától számított 1 éven túl egészségvédelmi bírság nem szabható ki, kivéve, ha a magatartás jogsértô állapot fenntartásával valósul meg.

A dohányzás káros hatásai

Ebben az esetben az elévülési idô a jogsértô állapot megszűnésének dohányzási szolgáltatás kezdôdik. A számlára befizetett bírság összege kizárólag egészségmegôrzési célra, illetôleg az egészségügyi ellátás színvonalát fejlesztô szakmai programok támogatására használható fel.

Az elektronikus cigarettára vonatkozó szabályok A cikk első felében megismerhetjük azokat a területeket, ahol csak a kijelölt dohányzóhelyen lehet rágyújtani.

Záró rendelkezések 8. Zárt légterű, több munkavállaló egyidejű tartózkodására szolgáló munkahelyeken - a dohányzás számára kijelölt hely kivételével - nem szabad dohányozni.

dohányzási szolgáltatás

Ez a rendelkezés nem érinti a közoktatási intézmény tanulója esetében külön törvény szerint elôírt dohányzási korlátozást.

Lásd még